„След хранене винаги почиствайте добре масата си, така че на нея да не остават малки парчета хляб или трохи. Те привличат бедност и нещастие. Ако ви останат късчета хляб дайте ги на животните, птиците, така че в живота ви винаги да има място за щастие.“ – баба Ванга

Силата на мантрите в трудни моменти