„Хора ще идват в живота ви и ще си отиват, като герои в пиеса. Някои ще играят дребни роли, други за известно време ще бъдат звезди, трети ще ви помогнат с постановката и режисурата на живота ви. Те винаги ще бъдат важни за цялата пиеса. Винаги ще заслужават вашата любов. Ще се научите да не съдите онези, които идват и си отиват в пиесата, да уважавате появата им, дори да играят зле ролите си. В края на краищата ще стигнете дотам, да хвърлите поглед назад към всички хора в живота си и да разберете, че сте ги срещнали, защото всеки от тях е трябвало да ви научи на нещо. Ще се научите да обичате всички, дори и онези, за които не можете да разберете на какво е трябвало да ви научат.“ – Уейн Дайър

Притча за любовта