„Докато човек се вторачва в негативното и подхранва страховете – реални или не, влиза в режим на саморазрушение. – Авицена

6 неща, от които не се нуждаем, за да сме щастливи