„Ако вярваш, че нещо ще се получи, виждаш възможности. Ако не вярваш, виждаш пречки.“ – Уейн Дайър

14 мъдрости от Изтока