Везни

Слънцето днес навлиза във вашия знак. Каквото и да се случи, ще е знак свише, а не обикновено съвпадение на обстоятелствата. От вас се иска само да наблюдавате, да анализирате, да разгадаете скрития смисъл и да си направите заключения.