Стрелец

Не отказвайте участие в деловите срещи и разговори, на които ви канят. Убедителни сте, излъчването ви е силно и дори хора, които принципно отхвърлят предложенията ви, този път ще ги подкрепят.