Рак

Много по-лесно ще се справите със спорните въпроси, ако ги обсъждате в неформална обстановка. Постарайте се да си създадете за тях глобална преценка и не се вторачвайте в дреболии, които може да навредят даже на отношенията ви със събеседниците.