Везни

Много е вероятно да ви атакуват за допуснати преди време грешки. Излишно е да се оправдавате. Приемете критиките добронамерено, ако са основателни, а в случай, че не са, отговорете аргументирано. Основната цел е да не си създавате врагове.