Рак

Освободете се от всичко, което е изживяло времето си, ако искате да отворите пред себе си нови хоризонти. Не разчитайте на никого. Личните умения са ви достатъчни, нужно е само да направите първата крачка.