Със сигурност на всички е направило впечатление повторението на трите двойки в числото на предстоящата година. И има защо! Наличието на три еднакви цифри е силна комбинация с многостранно влияние. Следващото такова повторение ще се случи в 2202 г.

Както астрологията, така и науката за числата са сложни, но изключително точни, показателни и в крайна сметка, полезни.

Числата от 1 до 9, разпределени на групи по три, олицетворяват трите свята: Божествен, ангелски и физически. В първата група е двойката, символ на божествения свят, носител на творчество и на действието умножение. Отделно от това сбора от цифрите дава числата 4 и 6, които представляват ангелския свят и действието събиране.

Две е градивната любов. Само двойката събрана и умножена със себе си дава еднакъв резултат – 4. Тя символизира движение и желание за напредък, стимулира започването, но не и завършването на всеки процес.

Наличието на три двойки в номера на годината подсказва, че предстои период на внедряване на идеи, като те бързо ще преминават от етапа на обсъждане към етапа на осъществяване.

В чисто човешки аспект може да се каже, че всеки, който има потенциал, ще разполага и с условия за разгръщането му. Разбира се, не всичко ще върви гладко, но ако пътят, по който вървите е неравен, това не го прави погрешен.

За смелите хрумвания се изисква решителност, така че не се опитвайте да заобиколите конкуренцията. Напротив, покажете на какво сте способни!

Разчленявайки 2022 получаваме още три комбинации, които е редно да анализираме, а именно: 20, 22 и 202. Разгледани поединично всяко едно от тях има собствен смисъл.

Първо е 20, то е число на благодарността и на любовта като идеал. То ни подсказва, че трябва да благодарим на Вселената за всичко хубаво, което ни се случва и за любовта, която получаваме (без значение откъде, кога и от кого).

След него и с най-голяма сила е 22, което олицетворява работата на ниво общество и човечество. То е символ на универсалност, мотивация, запазване на равновесието и хармонията във всички случаи. От друга страна, ако го редуцираме, ще стигнем до числото 4, което е на Уран, на промените и самобитността, на последователността, но и на прекаленото самовглъбяване, на волята и устойчивостта, на мисълта.

Последната комбинация е 202, което стимулира движението напред, повишаването на знанията и опита, за да се вложат в градивна дейност.

И накрая, числото на годината е 6, символизиращо материалните условия, крайния резултат, отговорността, справедливостта и съвестта. Числото шест е търпение, свързано е със закона на развитието, на прогреса, но и на илюзиите, на веселието. Това е число на устойчивостта, умението за адаптация, универсалните решения, в най-общ смисъл – на сътворението.

Отчитайки компактното влияние на числата, първоначално може да се каже, че предстои една динамична година, в която условията за напредък ще са налични, стига към всяко занимание да се подходи със старание и инициатива.

Освен особеностите, произтичащи от „специалното“ число на годината, трябва да се направи анализ и на астрологичната ситуация, аспектите между планетите, които позволяват да придобием представа за перспективата, която се очертава пред нас.

Отново (и тази година) „главни действащи лица“ ще са Юпитер, Сатурн. Влиянието им е най-силно, след това на Слънцето и Луната. На транссатурнианските планети се пада „поддържаща роля“, заради бавното им движение, по време на което създават аспекти (транзити) с бързите планети и Слънцето.

На 29.12.2021 г. Юпитер ще навлезе в знака на Рибите (където ще се освободи от ограничаващото влияние на Сатурн) и до 20.12.2022 г. и ще премине през този знак на 2 етапа. Ще получат тласък, развитие и завършек дейностите, ориентирани към подобряване на социалните условия за живот.

Съединението на Юпитер с Нептун в Риби на 12.04.2022 г. практически ще се усеща през цялата година (с изключение на периода, в който Юпитер ще се намира в Овен) и ще е своего рода гаранция, че конфликтите ще се уреждат с мирни средства и на добра воля.

Аспектите на Юпитер с бавните планети ще са хармонични. Ситуацията ще е подходяща за стартиране на дългосрочни проекти, за самоизява. Всеки, който има желание би могъл да разшири сферата си на влияние, да прояви индивидуалността си, да се придвижи напред или нагоре, следвайки посоката на мечтите си.

При тези обстоятелства всички решения ще се оказват важни или най-малкото, последствията от тях няма да могат да се пренебрегнат. При разумно разпределение на ресурсите ще може да се постигнат удивително добри резултати, но в същото време в личностен план често ще се налага да реагираме гъвкаво и бързо.

Към сложните въпроси ще трябва да се подхожда дипломатично, защото постигането на консенсус между участниците ще е по-трудно, но пък и постиженията ще са впечатляващи.

Правилната тактика е да се анализира миналото и максимално да се използва натрупаният опит за решаване на текущите задачи. Всяка крачка трябва да бъде добре обмислена, да се действа последователно, пресметливо, с умерена активност и готовност за прилагане на резервен вариант. Няма да е лесно, даже напротив, но влиянието на външните обстоятелства ще е сведено до минимум.

Точно в средата на годината ще станем свидетели на т. нар. „голям“ парад на планетите. Петте големи – Юпитер, Венера, Нептун, Марс и Сатурн, а едновременно с тях и Луната, ще се подредят от едната страна на Слънцето почти в една линия (с отклонение около 20-30°), предизвиквайки промени и глобални събития на Земята.

Много е вероятно да се повиши нивото на водните басейни на цялата планета, да започне интензивно топене на ледниците. Този процес може да е придружен и с увеличаване количеството на вирусите или появата на нови такива. И понеже всички елементи във Вселената са свързани помежду си и си влияят, то учените ще бъдат изправени пред предизвикателство, ще имат реален стимул незабавно да се заемат с изучаването на появилите се микроорганизми.

Най-добри резултати ще получат хората, които съзнателно ориентират усилията си в едно направление. Опитът да се „носят две дини под една мишница“ ще завърши с фиаско, а съсредоточаването върху конкретен въпрос ще улесни решаването му при това доста по-бързо и с по-малко напрежение.

Може да се каже, че през 2022 г. няма да има „привилегировани“ сфери, дейности или отрасли. Възможност за развитие ще има навсякъде, но в различни периоди и с различна интензивност.

Напредъкът им ще е пряко свързан с качеството на управление, така че в зависимост от уменията на ръководителите, дадена икономическа единица може да просперира или да загуби необратимо позициите си.

Отрасли като химия, фармацевтика, медицина, психология, екология, воден транспорт, нефтодобив ще повишат темповете на растеж и съответно печалбите си.

На 18.01.2022 г. Лунните възли ще преминат от оста Близнак-Стрелец в оста на ресурсите – Телец-Скорпион, където ще останат година и половина.

Пребиваването им там ще се отрази на социалния и обществен живот на всеки човек по индивидуален начин, но общото въздействие ще е стимулиращо. Хората ще са много по-амбицирани в желанието си да подобрят битието и да повишат жизнения си стандарт.

Телецът е земен знак и предполага стремеж за създаване на устойчива база в глобален мащаб. В този смисъл, всеки трябва да осмисли самобитността си, да формулира очакванията, да се съобрази с тенденциите, да извлече полза от знанията и натрупания опит, да укрепи позициите си.

Затъмненията (2 Слънчеви и 2 Лунни) през 2022 г. също ще са по оста Телец-Скорпион и ще окажат влияние върху теми като собственост, финанси, материални ресурси, имуществени ценности, но и житейски промени. При това такива промени, на които хората до този момент са се съпротивлявали или от които са се страхували. По един или друг начин всеки човек ще осъзнае, че трябва да погледне фактите от различен ъгъл, за да се справи с проблеми, които отдавна „му висят като воденичен камък на шията“.

В заключение може да се каже, че част от предварителните ни замисли ще отпаднат, но новите, които ще реализираме ще си заслужават усилията. Всеки ще преживее своите съдбоносни моменти, които ще запомни дълги години.

Достатъчно е да се придържаме към няколко съвсем простички правила:

  • Да се търси синхрон между общото и личното;
  • Да се постигне баланс между духовното и материалното;
  • Важните решения да се взимат изхождайки от натрупаните знания и опит;
  • Затрудненията да се преодоляват с последователност и практицизъм на принципа: „който бавно върви, далече стига“;
  • Старателно да се съхранява всичко, което има значение в личния живот на отделния индивид.

Очаквайте скоро подробна годишна прогноза за всеки зодиакален знак.

Автор на статията: астролог Петя Георгиева.