Лъв

Не се ентусиазирайте твърде много от „оригиналните“ предложения за съвместна дейност, които ви отправят днес. Дори на пръв поглед да изглеждат перспективни, съвсем скоро ще установите, че са най-обикновено губене на време.