Везни

Разпределете деня си така, че да успеете да довършите чисто практичните си задачи и да си осигурите лично време. Използвайте го наистина „лично“ – за подобряване на здравето или жизнения си стандарт.