Карта на деня – Асо мечове е начало, нещо може да се зароди в резултат на комуникация или интелектуален обмен на информация. Имаме шанс да сложим основите на нещо продуктивно. Време за обсъждане и осъществяване на идеи.

Време на новости, време да сложите начало на ново начинание. Обсъждайте идеи и предприемайте смело нови начинания.