Телец

Колкото и сложни да ви изглеждат въпросите, с които се налага да се справите, търсете най-прекия път към решението. Придържайте се към максимата, че опростеният начин винаги е по-ефективен.