Рак

Ако имате намерение да стартирате нови проекти, то подходящо е да се заемете с подготовката им. Разпределете работата на етапи, които не биха ви затруднили по време на изпълнението.