Карта на деня – Обесеният.

Интересна карта, която говори за период на трансцеденталност. Отдръпване навътре и отправяне на нов поглед към ситуацията или живота. Карта на духовното пробуждане. Време за пауза и дълбоко осъзнаване. Възможно е да се наложи да дадем нещо в жертва, за да получим нови възможности и знания в замяна.

В работата: Ден, в който не бива да бързате. Имате всички предпоставки за успех, но е нужно да дадете време на плодовете да узреят. Не ги берете докато са зелени.