Лъв

Преценявайте внимателно в какви инициативи се включвате. Ако имате дори минимално съмнение, че може да попаднете в не особено благоприятна ситуация, дистанцирайте се.