Животът учи всеки от нас на определени неща. Задаването на въпроси почти винаги ни дава някакви отговори. Въпреки това, понякога забравяме да питаме или изпитваме неудобство. Дали има точно време за задаване на въпроси? Вероятно да или пък то може би зависи от ситуацията. Следващата поучителна история ни учи, че преди да действаме особено под нечие ръководство, е важно да задаваме въпроси.

Притча за разликата между умния човек и глупака

Беше тихо слънчево утро, мъдрият учител се наслаждавал на своя чай, когато един от учениците му дошъл при него и го попитал.

– Учителю, каква е разликата между умния човек и глупака?

Учителят оставил купата с недопития си чай и повел след себе си ученика към планината. Наскоро по склона ѝ се случило срутище и имало много камъни, различни по размер. Мъдрецът казал на ученика си да занесе всички камъни на върха на планината. Ученикът цял ден мъкнел камъни до върха, докато неговият учител седял на сянка и четял мъдри книги.

Наближило залез слънце. Ученикът успял да качи всички камъни до върха, но бил много уморен. С гордост се приближил до учителя си и го попитал:

– Учителю, мога ли сега да получа отговора на моя въпрос?

– Не. – поклатил глава мъдрецът. – Все още не си готов.

– Защо тогава трябваше да нося всички тези камъни? – измърморил ученикът.

– Ето... – вдигнал показалеца си учителят, – един умен човек би задал този въпрос, преди да започне да ги носи.

По материали от elims.org.ua

Още по темата: