Везни

Приспособете програмата си към динамиката на събитията и ще получите устойчиви резултати. Ще можете да разчитате на тях за дълъг период от време, не за месеци, а дори за години. Ще се налага често да се заемате с разнообразни задачи, някои от тях може и да не съвпадат точно със задълженията ви, но поетата от вас отговорност ще получи висока оценка и ще ви осигури напредък в йерархията.

Популяризирайте уменията си при всеки удобен случай, поддържайте контактите си активно и не се лишавайте от почивка. Участвайки в колективни развлечения, ще можете да съчетаете полезното с приятното. Да създадете нови познанства и да покажете на какво сте способни.