Стрелец

Избирайте предимно преки пътища за реализация на замислите си и се придържайте към изискванията и ограниченията на закона. Всяко отклонение от правилата, колкото и безобидно да ви изглежда, ще създаде сериозни неприятности.