Телец

Единственото условие да осъществите желанията си е да ги формулирате ясно и разбираемо. Ще е достатъчно просто да ги споделите или обсъдите с човек, на когото имате доверие и вече ще знаете как да направите първата крачка.