Рак

Обмисляйте действията си внимателно. Придържайте се към предварително набелязаните стъпки за изпълнение и към правилата. Не пренебрегвайте чуждото мнение, може да научите нещо полезно.