Дева

Лични недоразумения ще ангажират почти изцяло съзнанието ви. Подбирайте внимателно събеседниците, с които сте готови да ги споделите. Не разчитайте само на външно проявената им искреност.