Свободно време

Мариела Кирова за каузата на „Един грам живот“

Кампанията е насочена към превенция на зависимостите сред подрастващите

18.09.2023г. / 11 38ч.
Аз жената
Мариела Кирова за каузата на „Един грам живот“

Мариела Кирова е координатор на кампанията „Един грам живот“. Тя е насочена към оказване на превенция на употребата на наркотични вещества от подрастващите, най-вече сред учениците между 5 и 7 клас. Гражданската инициатива стартира от група родители и тяхната кауза да предпазят най-уязвимата част на обществото – децата.

Мариела Кирова разказва пред Az-jenata.bg какви са целите на кампанията и какви ще са средствата за оказване на превенция.

Вие сте родители, които заставате зад обща идея и сте се обединили в гражданска инициатива. Разкажете ни какво ви провокира за това.

Обедини ни нуждата. Осъзнахме, че на нашите деца със сигурност ще бъде предложена дрога и започнахме да търсим информация кога, как и какво ще им бъде предложено. Съответно, и какви биха били последствията от опита и употребата на тази дрога. Сблъскахме се с тревожни резултати. И това ни мотивира още повече. При търсенето на информация, започнахме да се разрастваме. Все повече родители от страната ни търсят, за да се присъединят към нас и по този начин се роди „Един грам Живот“.

Какво всъщност е „Един грам Живот“?

Това е Национална гражданска инициатива, посветена на нуждата от провеждане на ранна превенция във възрастта ПРЕДИ първи контакт с някакъв вид наркотични вещества. Чрез кампанията, ние представяме своя иновативен подход за превенция пред организации, експерти и родители, с които искаме да обединим усилия.

Какви цели сте си поставили?

В дългосрочен план, ние родителите, искаме унифицирана, единна програма за превенция на употребата на наркотични вещества за деца и родители, която да може да се прилага регулярно, повсеместно и устойчиво във времето. Програма, чрез която ще се засили личната устойчивост на децата, за да се укрепят житейските им умения и да изберат здравословен начин на живот. Т. е. да могат да направят информиран избор за живот без дрога.

А краткосрочните ни цели са в две насоки. Първо, популяризиране на кампанията, за да може повече родители да разберат за тази инициатива и да се присъединят към нас. И второ, подготвяме въпросник за национално проучване сред родителите, с което целим да разберем каква е моментната ситуация в страната като нужда и дали родителите възприемат модела, който ние предлагаме.

Какъв е този иновативен подход за превенция, който предлагате Вие?

Ние искаме програма, която да бъде извънкласна дейност, по желание и финансирана от участниците в нея. И най-важното – гъвкава и адаптивна, за да отговаря на динамиката, с която се развива синтетичната дрога. А също така, да се създаде Национален център за превенция на употребата на наркотични вещества, който да функционира и като онлайн платформа.

Наясно сме, че процедурата по изготвянето, утвърждаването и прилагането на програми в училищата по установения ред ще отнеме твърде дълго време. Тези програми със своя задължителен характер и нееднаква мотивираност и ангажираност на участниците в тях, ги правят неефективни. А за нас е важно, във възможно най-кратки срокове, да имаме работещ модел и да се прилага единен подход в провеждането на дейностите по превенция на територията на цялата страна.

Какви стъпки сте предприели вие, родителите, към момента?

На 9 септември, в София, стартирахме „Един грам Живот“ с Национална конференция по линия на превенцията на употребата на наркотични вещества. В конференцията взеха участие родители, учители, психолози, психотерапевти, университетски преподаватели, организации и експерти в сферата на превенцията на употребата на наркотични вещества.

Направихме първата крачка към съвместна работа между родители, организации и експерти. Усетихме голям емоционален заряд във всички и сме много щастливи от това. Предстои да формираме работни групи за изготвяне на въпросника и след това стартираме анкетата. Тя ще се разпространява онлайн, така че, ще може да достигне до много хора за кратки срокове.

В тази връзка, призоваваме вашите читатели, които се чувстват ангажирани с темата, да харесат и последват нашата Фейсбук страница ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ. Там ще намерят актуална информация за кампанията, както и линк към анкетата, когато е готова за разпространяване.

Докога ще анкетирате родителите и какво предстои след това?

До края на месец октомври планираме да сме приключили с анкетата и с обработването и обобщаването на резултатите от нея. Паралелно с това се стартира и стратегическото рамкиране на програмата от ангажираните експерти и организации. И на 11 ноември, тази година, ще проведем и втора конференция, на която ще бъдат поканени представители на държавните институции, имащи отношение по изготвянето и прилагането на превенцията, която искаме да осъществим.

Изразявате ясни позиции и давате заявка за сериозно начинание. Смятате ли, че ще се справите с тази тежка задача?

Все пак се касае за нашите деца и това, което правим е да поемем отговорност за тях. Живеем във време, в което не е достатъчно да бъдем само добри и обичащи, а сме длъжни да бъдем правилни родители. Искаме безопасна среда за децата си и да бъдем научени как успешно да общуваме с тях.

Наясно сме, че това, към което се стремим, е цялостен процес, който отнема време и сме готови да извървим пътя като правим малки крачки заедно, с които обаче да постигаме устойчиви резултати.

Коментирай