Всичко, което родителите правят е с една едничка цел – за доброто на детето си! Но много често не си дават сметка дали методите им са правилни и до какво може да доведе една на пръв поглед невинна забележка, например.

Много от нещата, които родителите казват и правят, дават отражение върху развитието на личността на детето – доколко ще се научи да демонстрира самочувствие и увереност, каква социална роля ще заеме в обществото и дали ще има лидерски заложби.

Ще се спрем на лидерството. Всеки родител иска най-доброто за детето си. Да умееш да управляваш, независимо дали става въпрос за управление в професионалното ти развитие или на собствения ти живот, е изключително важно качество.

Изследвания в областта на психологията и по-специално детско-юношеската, обобщават, че някои родителски грешки, макар и непреднамерени, са в състояние да пречупят лидерските заложби на децата, което в последствие променя изцяло протичането на жизнения им път.

И така. Предлагаме да се запознаете с някои съществени грешки, които родителите допускат с уговорката, че не искаме да обидим никого, а само да предложим съвет за по-добър възпитателен подход към вашите деца.

Възпиране на децата от поемане на риск

Живеем в много опасен свят. Родителите инстинктивно искат да направят всичко необходимо, за да предпазят децата си от страдание и болка. Това обаче изиграва лоша шега в по-нататъшното им развитие. Когато детето никога не е оставяно да играе навън, да падне и да ожули коляното си, няма да може да оцени болката и справянето с нея.

Един тийнейджър трябва да претърпи любовни разочарования, за да оцени важността на любовта. Много често прекалено предпазваните деца в по-късните си години развиват множество фобии, развиват арогантно поведение като защитна реакция, а самочувствието им е възможно да остане ниско.

Спасяване на детето прекалено бързо

Когато детето изпадне в нужда, любящите и загрижени родители са готови да минат през ада, но да помогнат на детето си колкото се може по-бързо. Няма по-естествен порив от този! Но винаги, когато ситуацията го позволява, е добре да оставите детето да помисли само за изход от проблема.

Рано или късно децата свикват, че все някой ще им помогне да излязат от кашата, която са забъркали или в която са попаднали, а това е нездравословно за личността им.

Прекалено лесно съгласяване

Мигновеното съгласяване с желанията на децата обезсмисля мотивите за борба да постигнат целите и мечтите си. Трябва да има моменти, в които да казвате „не“ или „не сега“, за да разбере детето, че трябва да продължи да се бори за онова, което иска. Накарайте детето да разбере, че постигането на успех е плод на упорито преследване на целта.