Когато възпитавате децата си трябва да имате предвид, че дисциплината, която се опитвате да изградите трябва да има своята цел. Важно е забележките, наказанията и поученията, които отправяте към децата да са основателни, честни и обосновани.

Най-важното от всичко е дисциплината ви да бъде насочена към развиване на дългосрочни умения и самодисциплина, които ще са от полза на децата в зрелия им самостоятелен живот.

На какво трябва задължително дисциплината ви да научи вашите деца?

Самодисциплина

Много важно е децата да проумеят защо ги карате да вършат разни неща. Избягвайте методи, които да предизвикват страхопочитание у децата или извършване на различни дейности насила. Важно е децата да разберат важността на онова, което ги карате да правят и така да започнат да го правят сами.

Социални умения

Дисциплината трябва да е така обмислена, че да научава децата на умения, които ще са им от полза в общуването с други хора, за приспособяването в различна социална среда, както и в професионален план.

Взимане на здравословни решения

Децата не гледат на проблемите по начинa, по който го правят възрастните. Затова и не може да се очаква сходна реакция към различните кризисни ситуации.

Осигуряването на здрава връзка с детето ви ще му помогне да се запознае по-дълбоко с мирогледа ви като възрастен родител и да възприеме начините, по които вие взимате решения. Това е буквален начин да дадете добър пример на детето.

Още по темата

Контролиране на импулсите

Децата постепенно се научават да контролират импулсите си. Докато пораснат и станат възрастни ваша задача е да им показвате непрекъснато как да се въздържат, когато е необходимо.

Хвалете децата, когато се справят добре и не пропускайте да отбележите, когато не успеят. Без да ги унижавате и сочите с пръст, разбира се, коментирайте какво още могат да направят следващия път, за да успеят.

Увереност

Увереността се гради с доверие. Доверието е важно човешко умение, защото ние хората сме социални индивиди и неизбежно в ежедневието си ни се налага да комуникираме, работим, общуваме и зависим от други хора.

Именно затова способността да се доверяваме и разчитаме на други хора е добре да бъде култивирана от рано. Заедно с нея идва и увереността в себе си.

Много важно е децата да се научат да се поучават от грешките си. Това е основен постулат на изграждането на увереност в себе си.