Съперничеството между братя и сестри е нормална детска реакция. Често споделянето на играчки и пространство за игра е трудно. Децата се борят и за родителското внимание и затова ролята на родителя е да не допуска задълбочаване на този модел на поведение.

Ако децата са с минимална разлика, тази конкуренция е доста застъпена и съперничествата са по-изразени. Приликата в интересите предизвиква желание за надмощие, но разликата в характерите и темпераментите може да е в основата на това дали проблемът ще се задълбочи. Тук Индивидуалният подход е от изключително значение.

Защо децата не споделят играчки?

Има няколко причини за съперничество между братя и сестри. На първо място конфликтите възникват, защото децата играят заедно. Отнемането на играчки и нежеланието за споделяне най-често е провокирано от борбата за вниманието на родителите. Играчките са само проекция на тази борба.

Обикновено по-голямото дете се чувства пренебрегнато от страна на родителите и именно затова никак не желае да споделя с по-малкото. Така идва желание за господство над по-малкия и по-слабия. По-малкото дете от своя страна пък имитира поведението на по-голямото в търсене на себедоказване и всичко се превръща в своеобразен кръговрат.

Друга много вредна и често случваща се причина за проява на негативно съперничество между децата е предпочитание на родителите към едното. Ревността в тези моменти може да се окаже мощен лост за отприщване на агресивно поведение на едното към другото дете.

Сравняването на децата също е лош начин на възпитание. Много родители си мислят, че като посочват едното дете за пример пред другото ще го мотивират да се държи подобаващо и да слуша. Получава се тъкмо обратното – децата се настройват едно срещу друго, защото нямат аналитичните способности на възрастните и не разбират целта, с която родителите правят тези сравнения. Затова е необходимо да се въздържате от подобни методи.

Още по темата

Как да научим децата да споделят играчките си?

Децата от самото начало на живота си не знаят как да се държат помежду си, както и с останалите. Именно затова е важен примерът на родителите. Тяхна задача е да организира подходящи правила, които децата да спазват. Важно е и самите родители да ги спазват.

Когато децата абсолютно не желаят да споделят играчки

В моменти на тотално нежелание за споделяне се случват битки и агресивно поведение. Родителите в никакъв случай не трябва да отнемат насила играчките. Това засилва още повече негативното поведение на децата едно към друго.

Тук отново ясните и строги правила са решение. Ако трябва отредете точно определено време за игра с въпросната играчка за едното и за другото дете и спазвайте това правило докрай.