Парите са част от цялото ежедневие на съвременния човек. За да сме в добро материално състояние е нужно да имаме стриктно отношение към парите. Родителите трябва да възпитат това отношение към парите у децата си, за да са сигурни, че ще умеят да се справят добре с финансите си занапред.

Урокът за парите не е никак лесен, но всеки родител трябва да се опита от най-ранна възраст на детето си да култивира у него умения да разбира и управлява парите.

Говорете с децата си

Още щом забележите, че детето проявява интерес към парите, иска да плаща вместо вас, да взима рестото, обяснете някои основни положения. Дори да не проявява интерес към парите, изберете удобен момент и започнете разговор.

10 сигурни признака, че детето ви е разглезено

Давайте примери за грешките, които вие самите сте правили с парите. Обяснявайте ситуациите, не се страхувайте да признаете причините, поради които в даден момент сте останали без пари. Така детето научава как да борави с пари, да преценява стойността на стоките и да обмисля кое е нужно за купуване и кое не.

Давайте пример 

Ако говорите на децата си колко е важно да се стремят да печелят повече пари и да харчат разумно, за да спестят, а вие самите не го правите, децата трудно ще се научат.

Думите не са достатъчни. Личният пример е най-мощният инструмент, който учи децата на правилно отношения към парите.

Предпазвайте се да се изхвърляте пред децата, купувайки скъпи и прескъпи стоки. Опитвайте се да ги научите на спестовност, като пред тях купувате по-евтини, но икономични и съобразени със семейния бюджет стоки. Коментирайте това пред тях, за да чуят мотивите ви.

Как да отгледаме независими деца?

Още по темата

Важно е все пак да им обясните и разликата между евтин боклук, който е чисто пилеене на пари, от една страна, и скъп боклук, който не дава гаранции за качество.

Давайте им задачи, съобразени с възрастта 

Например, на възраст от 2 до 4 години е достатъчно детето да се научи да различава монети от банкноти, евентуално и да се научи да разбира стойността им.

На 7 години можете да им дадете първите уроци за спестовност. Ако искат да си купят нещо, обяснете им как да си събират в касичката, от какво да се лишат, за какво да отделят средства. Награждавайте ги за специални поводи, но този момент е много деликатен, защото може да възпита у децата меркантилност, издигаща парите в култ. Нека парите не са единствената награда за постижения.