Доминиращата майка – как се отразява на психиката на детето

Авторитарният и контролиращ модел на възпитание и последиците от него

09.11.2018г. / 10 34ч.
Илияна Николова
Снимка: istock

Снимка: istock

Доминиращият стил на арогантната майка може да провокира емоционални проблеми у детето по-нататък в живота му. То може да изпитва затруднения в различни социални ситуации, да намира приятели по-трудно, да не може да се справя добре в училище, да проявява изблици на девиантно поведение, да е склонно към депресия, тревожност, които да прераснат от проблеми с мотивацията и развитието до престъпни прояви.

Вредите от либералния модел на възпитание

Нито една крайност не е препоръчителна и полезна за развитието на детето. Прекалено либералната майка греши, като мисли, че да позволиш на детето си да порасне както то намери за добре без забрани и поставяне на граници, е полезно за него. По същия начин властните и свръхдоминиращи майки залитат в другата крайност на строгост, забрани, вечно критикуване, психическо потискане.

До какво може да доведе твърде доминантното поведение на една майка?

Развитие на тревожност

Децата на арогантни майки, налагащи своя модел на възпитание твърде агресивно, често развиват безпокойство, отбелязват изследователи от Temple University в проучване от 2014 година. Според резултатите децата, които се чувстват по-добре приети и по-малко контролирани от майките си, показват по-малко симптоми на тревожност. И обратното – децата на контролиращи и доминиращо строги майки са с много по-високи нива на безпокойство и депресия.

Изследователите смятат, че тези резултати са вследствие на усещането за емоционална манипулативност у децата.

Развитие на депресия

Ефектите на този модел родителство могат да достигнат особено големи размери. Потискането и възпрепятстването на изявата на личността на детето създава основа за прерастването на тревожността и безпокойството в депресия. Детето безнадеждно губи своята независимост, способност да преценява ситуации от собствената си гледна точка, става несигурно в изборите, които трябва да прави по-нататък в живота си, изолира се социално.

Престъпно поведение

Прекалено рестриктивното поведение от страна на майката и родителите въобще може да доведе и до агресивни изблици у детето. Те възникват в знак на бунт, на опълчване на наложените правила и забрани. По този начин детето се опитва да извоюва правото си да прави каквото си поиска в нездравословни граници.

5 златни правила при възпитанието на децата

В много случаи тези прояви не са насочени към родителя, а към други деца, върху които детето да упражни насъбраната агресия. Постоянното усещане за контролиране от страна на майката ги подтиква към желание за противодействие, един от начините за което е проява на агресия с елементи на престъпно поведение.

Проблеми с мотивацията

Децата на потискани от твърде контролиращи и доминантни майки обикновено демонстрират липса на мотивация в училище. Те не изявяват желание за участие в дискусии или извънкласни занимания. Психологическата потиснатост на тези деца и юноши е отличителен белег на строгите форми на родителски контрол. Такива деца губят увереността в себе си и способностите си заради непрестанната критика на родителите си, заради което предпочитат да не се изявяват, а да се скатават в ъгъла от страх да не бъдат критикувани и унижени и тук в училище.

Коментирай