Близнаци

21 май - 20 юни
Близнаци
Взаимодействията между планетите ще подобрят и без това заложените ви умения за общуване и намиране на „сродни“ души. Ще постигнете стабилен баланс между физическото и психическото си състояние, което от своя страна осезаемо ще повиши ефективността ви. Ще съумеете да анализирате задълбочено ситуациите, при които попадате, да ги прецените от различни гледни точки, да разгърнете перспективите, отчитайки натрупания опит и поуките от старите грешки. От съществено значение е в критичните моменти да контролирате емоциите, а от там изказванията си, за да предотвратите появата на конфликти, ограничаващи инициативата ви.
Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева