Рак

21 юни - 22 юли
Рак

Рак

В началото на годината помислете за собствения си уют. Успеете ли да подредите ежедневието си удобно, ще си осигурите висока работоспособност, емоционално спокойствие и творчески растеж.

През втората половина на годината би било полезно да инвестирате в обучение, да попълните липсващите ви знания или пък да усвоите ново, непрактикувано към момента умение, към което имате интерес. Рано или късно ще получите приходи от направеното вложение.

Нивото на приходите ви ще зависи от желанието да осъществите идеите си и готовността да овладеете емоциите. Старайте се да реагирате гъвкаво на непрекъснато променящата се ситуация.

Не драматизирайте неуспехите. Те са неизбежна част от житейската реалност. Предназначени са за проверка на човешките способности и воля.

През последните месеци на годината може да се появят пасивни източници на доход. Реагирайте своевременно, помислете как бихте могли да ги използвате, за да не съжалявате за пропуснатия шанс.

 

Вашия хороскоп е изработен от: Петя Георгиева