Много бременни жени се притесняват от изследването амниоцентеза (вземане на проба от околоплодните води), но те трябва да знаят, че то не им се налага, а им се дава като възможност. Жената сама го избира по свое собствено убеждение, когато прецени, че има данни за конкретен риск и знаейки, че само чрез амниоцентеза и взимане на проба по такъв начин може да се постави 100 % сигурна диагностика – биохимична или генетична. За нея това е по-доброто решение пред неизвестността. От всички проведени до сега дородови диагностики в историята на Национална генетична лаборатория не е имало нито един грешен резултат.

Кога се налага?
Амниоцентеза и други подобни манипулации целят диагноза на плода. Амниоцентезата се налага при 2 основни причини.
Първата е, когато в рода има раждане на бебе с генетична болест и ние знаем, че такъв риск би имало при някои от следващите бременности. Единственият начин това да се докаже категорично е, чрез извършването на подобна манипулация и последвали изследвания.

Втората причина е, когато жената, използвайки системата за профилактика като това са жени както в млада, така и в по-рискова възраст, се сблъскат с резултат, който показва повишен риск. Тези резултати не са диагноза, а показват само статистически риск и тогава изясняването на отклоненията може да стане само и единствено чрез извършването на амниоцентеза.

Материалът е част от интервюто на доц. Савов – началник на Националната генетична лаборатория в СБАЛ Майчин дом – София.

Прочетете още: