Зад всяко дете, което нарушава закона, има дълъг списък от възрастни, които не са изпълнили своите задължения да защитават, подкрепят и насочват детето в живота.

На няколкодневно посещение в България по покана на УНИЦЕФ беше сенатор Робер Батендер. Темата на визитата беше подкрепа на реформата на правосъдието за деца в България. Резултатите, анализи и препоръки бяха представени на състоялата се вчера пресконференция, на която присъстваха сенатор Робер Батендер, Жан-Клод Легран от УНИЦЕФ, Таня Радочай - представител на УНИЦЕФ за България, зам.-министър на правосъдието Даниела Мишева, представител на Министерство на образованието.

Бяха изложени няколко важни промени в правосъдието за деца, които трябва да се случат веднага.

"Зад всяко дете, което нарушава закона, има дълъг списък от възрастни, които не са изпълнили своите задължения да защитават, подкрепят и насочват детето в живота" - каза Таня Радочай.

Бягството от училище, просията, прекъсване на връзката с родители – това не са престъпления, а знаци, че детето претърпява сериозна криза на личността. Във Франция го наричаме „съдебна защита на деца в риск” – каза г-н Батендер - бивш министър на правосъдието на Франция и бивш председател на Конституционния съд.

Г-н Батендер беше придружен от делегация, която посети Средно професионално възпитателно училище – интернат „Христо Ботев” – с. Подем, затвора за непълнолетни в Бойчиновци и следствения арест. Ето какви забележки направи той:

1. Детската престъпност е голям проблем не само в България, но и навсякъде по света. Различни са причините за това. Конкретно у нас – България не разполага с достатъчно законов ресурс, за да се предотврати/намали детската престъпност.

2. Съдебната система за непълнолетни и малолетни трябва да бъде реформирана:

- Да бъде променен закона за детската престъпност, който е приет в далечната 1958 г. Законът е създаден от едно отминало, компрометирано общество, времето на сталинизма. Не може да се прилага този закон върху деца, които тогава още не са били родени. Да бъде променен терминът „антиобществена проява”, което е остаряло понятие.

- Да бъде дефинирана минимална възраст 14 г. за отговорност пред закона.

- Да се създаде автономна система на защита със специализирани, занимаващи се само с детско правосъдие, магистрати, съдии и прокурори. Целта е ясно да се разграничат престъпленията, извършени от възрастни и престъпленията, извършени от непълнолетни.

- Децата са личности, в процес на създаване. Престъпление, извършено от възрастен, е различно от престъпление, извършено от дете. Тогава важното е не самото престъпление. Извършеното е е знак за дълбоко объркване на детето, станало в процеса на неговото създаване като личност.

3. Проблеми в следствения арест в София
В момента там се намират 3 деца между 17 и 18 години, които 22 часа в денонощието прекарват в една тясна килия, изключително тъмна, в която не можеш да четеш дори в най-светлата част на денонощието. Останалите 2 часа от деня, децата могат да се разхождат в килия със същите размери, само че без покрив – на това му казват „разходка на открито”. Задържаните са при изключително тежки, жестоки, антихуманни условия, които водят до разрушаване на личността. Дори възрастни трудно биха издържали там. И поради тромавата досъдебна система в България,  в следствения арест тези деца живеят седмици наред, понякога до 6 месеца, докато делото им се внесе в съда.

Нужно е спешно да се промени законът – непълнолетните да бъдат задържани в следствения арест не по-дълго от 8 дни. Ако до тези 8 дни прокуратурата не е в състояние да ги изправи пред съда, децата да бъдат премествани другаде, при по-добри условия за живот.

Единственото изключение от този закон трябва да бъде, когато непълнолетно лице е извършило престъпление срещу личността.

 6. Проверката в село Подем и Бойчиновци
Условията са добри. Липсва проект за социалната реинтеграция на децата – когато изтърпят наказанието си да могат успешно да се върнат в обществото. Местата, където тези учреждения се намират, са в земеделски райони, където трудно достигат услугите на неправителствени организации.

Зам.министър Машева приключи срещата с обобщение:

Министерство на правосъдието се ангажира спешно да изготви препоръки за подобряване на условията, в които пребивават непълнолетните в следствения арест, както и за тяхното преместване на по-добро място;

- предстоят промени в наказателния кодекс и наказателно/процесуалния кодекс;

- да бъде създадена структура между институциите, които да предоставят услуги на деца с девиантно поведение;

- създаване на специализация на магистрати, прокурории и съдии за работа с непълнолетни и малолетни престъпници;

- Дете, извършило престъпление да се разглежда като дете в риск. Дете, изпаднало в конфликт със закона, трябва да стига до съд, само когато има много тежко престъпление срещу личността;

- Създаване на група на експертно ниво, която да инициира промени в закона за закрила на детето, който да включва работа не само с децата в риск, но и с техните родители;

- В момента в Бойчиновци има 57 деца, малка част са неосъдени, по-голяма част излежават присъди. Капацитетът му е 250 души, до който може да бъдат настанени лица в младежка възраст, до 21 години.
- До 15 дни да бъде внесена в Министерски съвет концепция за детското правосъдие;

- В рамките на месец във всички заинтересувани институции да се подготви план за действие – Министерство на образованието, Министерство на труда и социалните грижи, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето.

Най-драстичната промяна, която ще се случи е промяна или отпадане на „Закона за противообществени прояви на непълнолетни и малолетни”, който е приет още по времето на сталинизма - 1958 г.

УНИЦЕФ ще се насочва все повече към най-уязвимите
Забраниха на учениците в Бургас да посещават секс-шопове и да пият
Конвенция на ООН за правата на детето