Днес децата не се вълнуват от традиционните детски играчки – плюшени животни и кукли. Много повече ги интересуват моторизираните – тези, които се движат и издават шумове и от електронните игри на компютъра. Не води ли това до умствен мързел?

Още по темата

Много от модерните играчки влияят негативно на детската фантазия, защото не оставят нищо на въображението на децата. Психоложката Елена Смирнова за Missus.Ru споделя, че дори масовото тиражиране на образа на куклата Барби не е полезно за момичетата, защото това им пречи да вложат свои емоции и да създадат свой образ за красотата.

Родителите не съзнават, че някои играчки наслагват и възпитават определен начин на действие, като например войниците и роботите. По думите на директора на института по семейна психотерапия и президент на фонд „Детско здраве“ в Русия, Александър Кузнецов, заради компютърните игри, които изискват минимални усилия и участие на децата, расте поколение инфантили.

Експертите предупреждават, че днешните деца живеят в информационно общество, в което активността им е сведена до минимум – те прекарват цялото си свободно време пред телевизора или пред компютъра. В резултат на това у тях се възпитава пасивно мислене – децата нищо не трябва да си представят, както например се случва при четенето на книги, няма нужда да пипа или дърпа нещо с ръцете си – просто сяда пред компютъра и движи мишката.

Александър Кузнецов нарича тази ситуация катастрофа от световен мащаб, защото днес расте поколение, което е от психологически и интелектуално пасивни хора. На децата днес всичко им е дадено наготово и от тях не се изисква да взимат решения.

Като прибавим и химията, съдържаща се в съвременните играчки – по лабораторни резултати в пластмасата и гумата има олово, кадмий, живак, хром и арсен – положението става наистина тревожно. Има за какво да се тревожат родители, детски психолози, педагози и лекари.