Бащинството може да се прояви по различни начини. Освен баща, в живота на детето може да се появи пастрок, дядо, чичо, близък приятел на семейството, който да изиграе ключова бащинска роля в съзнанието на подрастващото дете. Различни обстоятелства могат да попречат на това детето да расте с биологичния си баща, но това не означава, че то няма нужда от мъжки авторитет за развитието на съзнанието и формирането на личността и характера си.

Всичко за семейството можете да видите тук>>>

Напътствията, любовта, подкрепата и приятелството, които децата получават от мъжките фигури в живота си, играят наистина съществена роля в превръщането им в съзнателен възрастен.

Неписани правила за общуване между баща и син>>>

Различен подход към нещата

Мъжката фигура има голямо влияние над психиката на подрастващото дете, защото мъжете често имат съвсем различен подход към нещата в живота, в справянето със ситуациите, със стила на възпитание, с игрите и прекарването на свободното време.

Най-често майката е основният източник на грижи за малкото дете. Постепенно то започва да свиква с нейните реакции в различните ситуации в ежедневието. В много случаи майката е авторитетът с непроменлива грижеща сила. Тя е родителят, който откликва на всяко желание на детето, на всяка негова нужда, човекът, който отговаря и за дисциплината.

Когато се появи бащата, прибирайки се след работа например, повечето правила отлитат през прозореца. С него е забавно, децата обичат да играят с татковците си, защото често те им импонират много повече, отколкото майките.

Тази екзистенциална разлика в погледа към света на двамата родители оказва огромно влияние върху развитието на личността и характера на детето в дългосрочен план. Бащиният поглед към нещата развива приключенския аспект от съзнанието на подрастващото дете. То се научава да гледа и откъм забавната и непринудена страна на живота, което впоследствие ще му помогне в справянето с редица професионални и социални проблеми в живота.

Добрият пример

Когато бащата или мъжката фигура в живота на детето олицетворява добрия пример, това се отразява по-нататък в живота на детето. Ако е момче, то в повечето случаи подсъзнателно копира поведението на бащата, смятайки, че мъжете трябва да се държат по този начин.

Неща, които само един баща на момиче ще разбере>>>

Ако е момиче, тя би очаквала да получава същото грижовно внимание от мъжете в живота си, подобно на това на нейния баща.

Бащината фигура и момчетата

Обикновено без значение колко силна е майчината фигура в семейството, дори тя да има властнически подход във възпитанието, бащата има способността да определи границите в поведението на едно подрастващо момче. Мъжкият авторитет в семейството не може да се замени така лесно с твърд женски авторитет.

Още по темата

Това важи особено за момчетата в юношеска възраст. В този момент правилата могат да бъдат установени предимно от бащата, а следването им от страна на детето се базира на хормоналния инстинкт, който му диктува да използва агресията, за да победи в спора. Положителният мъжки ролеви модел може да демонстрира как да контролира типично мъжките отговори и да се справя с живота по достоен и почтен начин, смята доктор Марк Баншик, психолог, в своя статия от 2012 година „Четирите страхотни неща, които бащите правят“, публикувана в Psychology Today и цитирана от oureverydaylife.com.

5 важни неща, ако се срещате със самотен татко>>>

Бащината фигура и момичетата

Бащата оказва голямо влияние върху формирането на самочувствието у момичетата. Момиче, чийто баща истински вярва в нея и я подкрепя по пътя ѝ в израстването, показва високо самочувствие и увереност по-нататък в живота си, умее да постига своите цели. Ако момичето бъде добре прието и обичано безусловно от баща си, е по-вероятно тя да направи добър избор за бъдещите си романтични партньори.