• Задават непрекъснато въпроси;
  • Учат с лекота;
  • Добре развито чувство за хумор;
  • Музикални са;
  • Държат на контрола;

>> Как да възпитате у детето си бъдещ предприемач? <<

  • Създават допълнителни условия към игрите, с които се забавляват;
  • Екстроверт/Интроверт.

>> 3 стъпки за повишаване креативността на децата <<