Всеки родител иска детето му да порасне здраво физически и психически. Психическата и емоционална сила са не по-малко важни в живота от физическите качества, здраве и устойчивост. Психическата сила на децата не е просто природна даденост. Тя се влияе от семейната и социалната среда. Те могат да окажат както положително, така и отрицателно влияние върху това как детето се справя с всички предизвикателства в ежедневието си и как това ще му се отрази в зряла възраст.

Как един родител руши връзката с децата си

Родителите могат да насърчат децата си да израснат като психически силни и устойчиви личности. Техният пример и работа в тази посока могат да допринесат детето им да се превърне в психически силна личност, готова да посреща всяко предизвикателство в живота. Психичното здраве на детето зависи от неговото физическо здраве, умения за контрол, комуникационни способности, морал и увереност.

Как родителите могат да помогнат на детето да порасне силно психически?

Емоционално израстване

Децата трябва да се научат на управление на емоциите и стреса от родителите си. Ето защо примерът е от изключително значение. Родителите трябва да показват на децата си нагледно как самите те се справят с тези предизвикателства, които ги съпътстват всеки ден. За да помогнете на децата да преживяват стреса здравословно е важно самите вие да не изпадате в паника в трудни ситуации. Показвайте на детето си, че има изход от всяка ситуация. Човек трябва да умее да приема предизвикателствата и да намира начин да се справя с тях без това да изглежда като края на света.

Свръхактивно дете – как да се справим?

Развитие на връзките и отношенията

Създавайте нива на изразяване на нуждите във връзките си с хората, които детето да усеща и вижда. Поставяйте граници. Това също е от изключително значение за това детето да порасне психически стабилно. То трябва да знае, че отношенията между хората, без значение какви са те, се нуждаят от граници, които трябва да бъдат поставяни. Това е задължително в името на доброто им психическо състояние. Опитайте се да им обясните, че те самите са в центъра на социалните си кръгове, а в тези кръгове хората се подреждат от най-вътрешния към най-външния. Тази схема ще им помогне да визуализират кои хора и доколко да допускат до себе си.

Комуникационни умения

Комуникацията е изключително важна за нормалното израстване на детето и превръщането му в психически устойчива личност. То е важно и за изграждането на връзки, адекватни колегиални отношения и пълноценни приятелства. Демонстрирайте добра комуникация в семейството и извън него. Общувайте с детето и се старайте то да вижда и добрите ви примери в общуването с хора извън семейството. Всичко това изгражда пълноценни механизми за общуване у него.

3 начина, по които родителите превръщат децата в нарциси

Още по темата

Морално израстване

Давайте на детето си да взима решения. Говорете заедно за моралните последици от тях. Споделяйте с него и мнението си за неговите решения, като избягвате да го съдите директно. Това би го разколебало и би имало тъкмо обратния ефект на изграждането на силна психика.

Изграждане на увереност

За да допринесете за изграждането на психически силна личност у детето е важно да насърчавате неговото его без това да е прекалено явно. Насочвайте вниманието му към успехите му чрез похвали, но внимавайте с прекаляването с тях, за да не настъпи обратният ефект. Голямо значение за психическата устойчивост и здраве на децата е получаването на похвали, но по-голяма тежест в изграждането на устойчива психика е потапянето на детето в среда, в която може да се изяви и да успее. Като родител можете да наблюдавате какви са талантите на детето си и да го насърчавате да се развива в тази посока.

Какво е емоционална дисрегулация при децата

Тук важен е моментът на безпристрастната ви преценка. Въздържайте се да тласкате детето към ваши собствени мечти и неосъществени таланти. Не прехвърляйте амбициите си върху детето, а се старайте обективно да погледнете на неговите таланти, които то да развива.