Какво според вас е емоционалната зрялост? Всъщност това е да знаете как да контролирате емоциите си, да умеете да поемате отговорност за грешките си, вместо да обвинявате другите, да можете да приемате чуждата гледна точка.

Дали всички възрастни са емоционално зрели? Разбира се, че и това се отразява много на взаимоотношенията им с хората, както и на тези с децата. Как се държат емоционално незрелите родители и дали вие сте такива, а може би вашите родители попадат в това определение? Повече вижте в следващите редове.

Могат да се грижат само за физическите нужди

Емоционално незрелите родители може да са отлични в това да осигурят основните нужди на своите деца, като дом, дрехи, храна, образование, да полагат грижи за тях, когато са болни. Но обикновено такива родители не са особено добри в това да оказват емоционалната си подкрепа.

В ситуации на напрежение или докато растат, децата попадат в различни ситуации, които може да им донесат много негативни емоции. Емоционално незрелите родители могат да отхвърлят тези чувства, защото не могат да разберат как едно дете, което е добре осигурено, може да има някакви проблеми.

Какво разкрива за вас датата ви на раждане

Не знаят как да изразят чувствата си

Както им е трудно да разберат емоциите на своите деца, така на емоционално незрелите родители им е некомфортно да изразяват дълбоки емоции. Това може да се дължи на възпитанието, което те са получили от семейната си среда, особено ако в нея не се е говорело за емоциите, не са се споделяли. На по-късен етап от живота такива хора се страхуват да не изглеждат слаби и уязвими, ако се държат по-емоционално с децата си, дори в някои случаи с партньора си.

4 предизвикателства, които само силните връзки преодоляват

Не толерират различията

Емоционално незрелите родители смятат, че те са единствените, които знаят правилния начин да правят нещата. В случай, че имате мнение, което се различава от тяхното, в повечето случаи вашата гледна точка няма да бъде приета.

Припомнете си дали като сте били деца, а и на по-късен етап от живота ви е трябвало да правите нещата по начина, по който родителите ви смятат, че трябва да се случват, защото вярват, че това е най-доброто за вас.

Още по темата

Често са ви се карали

Това е част от това да не могат правилно да изразят своите емоции. Емоционално незрелите родители често си изпускат нервите, дори за най-малкото, започват да крещят на децата, да ги обвиняват за всичко, да ги потискат, обиждат. В резултат децата се страхуват от това какво ще направят или кажат, защото могат да разгневят родителите си.

5 неща, които детето да каже, ако го тормозят в училище

Не поемат вина, не се извиняват

Това е част от усилията на човека в поддържането на емоционална връзка с децата му, половинката, роднини, приятели. Емоционално незрелите родители обикновено не виждат грешките в себе си, особено в конфликтни ситуации с децата. Или дори да знаят, че не са били прави, не биха се извинили или ако го направят, няма да е искрено, а ще завъртят така нещата, че детето да се почувства двойно виновно. Такива родители вменяват отговорността на децата си и дори те да нямат вина, търсят извинение от възрастните.

По материали от brightside.me