Нежеланата бременност в световен мащаб
185 млн. бременности на година
50 млн. аборти на година
20 млн. (40 %) нелегални аборти на година
Повече от 200 случая на майчина смърт/дневно в резултат на нелегални аборти
3 500 000 нежелани бременности годишно в САЩ
1 600 000 аборта годишно в СА

Ситуацията в България
България заема едно от първите места сред страните с най-висок брой аборти, в това число и среден брой аборти на една жена. В продължение на 3 десетилетия абортите като абсолютен брой превишават броя на ражданията. Тези факти очертават сериозен проблем, свързан с увреждане детеродната способност на жените след направен аборт.

Проблемът
Ако презервативът се е скъсал по време на акта.
Ако имате проблем при използването на конвенционална контрацепция.
Ако сте преживели сексуално насилие.

Решението
Вашето решение е
Back up контрацепция с Escapelle!
Back up контрацепцията с Escapelle е успешен метод за предотвратяване на нежелана бременност и се използва до 3 дни след полов контакт.

* * *

Модерните презервативи