Според национално представително проучване най-голям процент от жените – 46,3% – обикновено купуват бяла тоалетна хартия за домовете си. Една от причините, поради които надделява процентът на избиращите неоцветена хартия, е фактът, че хората се притесняват от наличие на алергени и от вредно въздействие на оцветителите в хартията. Бялата хартия е предпочитана също така и заради хигиеничния й вид. Любопитна е тенденцията цветът да се съобразява с цвета на интериора в тоалетната – някои почитатели на бялата тоалетна хартия считат, че е по-лесно да я съобразят с него.

Едва 14,6% от взимащите решение за покупка избират тоалетна хартия с наситен аромат. В рамките на проучването се наблюдава тенденция на неодобрение на силните и неестествени аромати. Основните посочвани причини за това са алергии или непоносимост към миризми. Тоалетната хартия се споменава като заместител на ароматизатора в тоалетната от респондентите с предпочитания към ароматизирания тип.

Още по темата

44,2% от потребителите купуват трипластова тоалетна хартия. 53,6% от анкетираните заявяват обаче, че предпочитат да купуват още по-плътна тоалетна хартия. Тази тенденция е отново по-силно изразена при жените – 57,8%.

Тоалетната хартия да е здрава, със стегнато, добре навито руло и с оптимална дължина са друга част от пожелателните характеристики на една тоалетна хартия, посочени спонтанно.

Все повече хора отдават значение на това дали тоалетната хартия е произведена чрез рециклираща технология или не, става ясно от проучването. Ако през 2011 г. това е било без значение за 50% от потребителите, то в края на 2012 г. процентът спада до 30. Една четвърт от отговорилите смятат за важно дали тоалетната хартия е екологично произведена (22%).

Откроява се и нагласата да се подкрепят марки на български производители, тъй като те създават работни места и развиват икономиката в страната.

Данните са от количествено изследване, проведено в края на 2012 г. от MarketLinks. Целта на изследването е да се определят нагласите на потребителите към качествата на тоалетната хартия.