Новите номера за достъп до услугите “Справки” и “Повреди” на Българската телекомуникационна компания са в сила от 22. I. 2008 г.

За да се получи информация за даден телефонен номер в мрежата на телекома, клиентите вече ще трябва да набират номер 11800, вместо познатия 144. Цената е колкото за един градски разговор от цялата страна, уточняват от компанията.

Безплатният номер за заявяване на повреди 130 също ще бъде променен – на 13000. Промяната на двата номера е в съответствие с изискванията на Европейския съюз за хармонизиране на номерата за достъп до справочни услуги, уточняват от БТК.

Изключение от принципа на избиране правят само определени по-малки централи в страната, при които достъпът до “Справки” и “Повреди” ще става съответно при избиране на 011800 и 013000.

За да улесни максимално прехода от старите към новите номера, БТК ще известява автоматично за промяната всеки клиент, който набере старите номера 144 или 130.