Югозападна България е третият от шест региона, заложени в предстоящите през м. август и м. септември обиколки, срещи и хепънинги в изпълнение на проект „СПРИ и се прегледай“. Събитията ще бъдат реализирани в периода 26-30 август и ще обхванат 12 населени места – Перник, Кюстендил, Дупница, Сандански, Петрич, Банско, Благоевград, Драгоман, Костинброд, Ботевград, Самоков и София.

Целта на обиколките е да бъде достигнат възможно най-голям брой хора. Предвидените дейности са насочени към повишаване информираността  на обществото по проект „СПРИ и се прегледай“, като основните компоненти ще бъдат разясняване на концепцията за провеждане на скринингови прегледи в България и значението на ранната диагностика на трите локализации по проекта – рак на маточната шийка и рак на гърдата при жените, и рак на дебелото и правото черво при мъжете и жените.

Още по темата

Основното послание на кампанията е необходимостта от възпитаването на лична отговорност към собственото здраве. Серия от събития със забавен и състезателен характер ще позволи достигането на целевите групи по достъпен начин. Посредством личен контакт със специалисти в областта на скрининга и регионалните здравни инспекции, които координират проект „СПРИ и се прегледай“, всеки участник ще има възможността да получи отговор на индивидуалните си въпроси и притеснения.

В събитията участие ще вземат и представители на организации на хора с увреждания, малцинствени групи и други хора в неравностойно положение. По този начин кампанията цели да предостави равен достъп до информацията по проекта и да мотивира всички групи, които потенциално подлежат на безплатни скринингови прегледи.

Събитията ще бъдат проведени, както следва:

26.08

Перник – 10.00 ч., площада пред община Перник

Кюстендил – 13.30 ч., пл. Велбъжд 1

Дупница – 18.00 ч., х-л „Универсал“

27.08

Сандански – 10.30 ч., площад пред община Сандански

Петрич – 13.30 ч., площад пред община Петрич

Банско – 18.00 ч., площад пред община Банско

28.08

Благоевград – 10.00 ч., площад пред община Благоевград

Драгоман – 15.00 ч., площад пред община Драгоман

Костинброд – 18.00 ч., площад пред община Костинброд

29.08.

Ботевград – 14.30 ч., площад пред община Ботевград

Самоков – 17.30 ч., читалище „Отец Паисий“

30.08.

София – 12.00 ч., бул. Витоша, до бул. Патриарх Евтимий

Събитието се организира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект BG051PO001-5.3.02-0001-С0001 „СПРИ и се прегледай”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Повече информация за проекта може да откриете на интернет страницата на Министерство на здравеопазването / Текущи проекти / Спри и се прегледай или в приложените материали.