Черното и сивото помагат да се впишете 

Черното и сивото са неутрални цветове, които не подлежат на моден тренд и са винаги актуални. Подходящи са за абсолютно всички видове случаи и обстановки от неформална до строго официална. Изборът на тези цветове като водещи в стайлинга обикновено подсказва за стремеж към вписване в колектив или микрообщество. Черното и сивото помагат да се слеете с тълпата без да се набивате на очи. Тези цветове са показател за това, че сте в зоната си на комфорт и предпочитате да се чувствате сигурни. Вероятно не сте предизвикателна личност, а човек с разбиращ и толерантен характер.

Правилният избор на цветове за визитната ви картичка>>>

Зеленото подсказва креативност 

Зеленото е най-успокояващият сетивата на подсъзнателно ниво цвят. То показва, че се чувстваме в безопасност в средата около себе си. Естествените нюанси на зеленото са успокояващи и демонстрират емпатия към другите. Ако предпочитаният от вас цвят е зеленото, то вероятно вие сте креативна личност, която умее да разбира другите, да влиза в положението им и да намира лесен изход от всяка ситуация. Комбинацията от синьо и зелено носи приглушен авторитет и показва стабилност и умереност.