„Винаги казвам: „Много ми е приятно да се запознаем“, когато всъщност не ми е приятно. Но ако искаш да живееш добре с хората трябва да можеш да се въртиш на всяка страна.“ Джеръм Дейвид Селинджър – „Спасителят в ръжта“

Историята за златния Буда или как да открием истинската си същност