„Човекът е лош, но обича доброто, ако го върши друг.“ Ерих Мария Ремарк

5 характерни черти на хората, които знаят как да отстояват себе си