„Човекът има три пътя, за да постъпва разумно: първият, най-благородният – размишлението, вторият, най-лекият – подражанието, третият, най-горчивият – на опита.“ – Конфуций

Истини за живота, които да си припомняме всеки ден