„Хора, които имат твърде много недостатъци, ги забелязват преди всичко у другите.“ – Франсис Бейкън

Камъни за балансиране на чакрата на третото око