Близнаци

Интелектуалният ви потенциал ще е на високо ниво и няма да сгрешите, ако се заемете с дейности, изискващи анализ на данни и обобщаване на крайни резултати. Заключенията ви ще се окажат повече от оригинални.