Кармата е нещо, за което сме чували и може би знаем, че действията ни влияят върху нея. Понякога си казваме, че ако направим нещо, то ще ни донесе лоша карма. Това е вярно, но не е единственото, което определя кармата. Тя се контролира от 12 закона, които според източните религии определят това дали човек ще има добра или лоша карма.

Вероятно сте чували поговорки като „Каквото повикало, такова се обадило“ или „Каквото посееш, това ще пожънеш“. Тези поговорки най-общо казано са част от концепцията за кармата, залегнала и в нашата култура.

Какво точно е кармата?

Кармата е система в източните религии – хиндуизъм, будизъм и джайнизъм. В тези религии кармата е определяща, водеща за това как протича животът на човек. Тя се определя и от това какви действия прави човекът в сегашния си живот и какви е правил в миналите си съществувания. Кармата е от решаващо значение и за това каква ще е съдбата на човек в бъдещите му животи, тъй като в тези религии и култури вярата в прераждането е основна.

5 закона на кармата, с които можем да променим живота си

Според Стивън Роуз, асистент в Университета в Колорадо и експерт по религиозни изследвания, цитиран от mindbodygreen.com, действията на човек са най-важното и определящо нещо за неговата карма. Според неговите изследвания, цикълът на прераждането и кармата в източните религии надхвърлят животите, което теоретично обяснява защо лоши неща се случват на добри хора. Тоест, ако сте направили нещо лошо в предишен живот, това се отразява в следващи съществувания, в които не сте допускали груби грешки спрямо някого, не сте наранили някого или не сте престъпили някакъв етичен и морален закон.

В западните религии представата за последиците от действията също е застъпена чрез концепциите за ада и рая. Добри дела и праведният живот отреждат място в рая, докато греховете отвеждат в ада.

Кармата може да се разглежда като система, която действа навсякъде около нас. 12-те закона на кармата са правилата, които кармата „спазва“ образно казано, подобно на законите на Вселената, в които вярват някои хора от западните култури.

Кои са 12-те закона на кармата?

1. Законът за причината и следствието или наричан още Великият закон.

Първият закон за кармата полага най-важната основа в концепцията, а именно, че всичко, което ни се случва е резултат от предишните ни действия без значение дали са съзнателни или не.

10 закона на живота, които важат за всички

2. Законът на Сътворението.

Според този закон кармата влияе на живота на човек от самото създаване на душата му, първото му раждане. Можем да бъдем несъзнателно повлияни от собствената си карма без да знаем и без да правим съзнателни действия в определена посока.

3. Законът на смирението.

Законът на смирението се определя като способността да приемаме лошата карма, която по някакъв начин се е върнала като бумеранг към нас. Според този закон трябва да приемаме лошите събития в живота си, като част от нашата цялостна енергия, да се учим от грешките си и да не се противим срещу наказанието. През това време, разбира се, е добре да правим неща, с които да подобрим кармата си колкото се може повече.

10 от най-странните закони по света

4. Законът на растежа.

Вселената непрекъснато се разширява. Същото е и с човешкото съзнание, както в индивидуален, така и в колективен смисъл. Законът на вселената ти дава възможност да взимаш решения, да правиш избори, да напредваш по свой начин, но той неминуемо е свързан и с растежа на хората около теб.