Телец

Действайте с умерено темпо и с ясното съзнание, че трябва да разчитате предимно на себе си. Заниманията ви в повечето случаи ще изискват колективно участие. Ако отчитате важността на подробностите и подхождате към тях с присъщия си прагматизъм, екипът единодушно ще ви отреди лидерска позиция. Всеки проблем, с който се налага да се справите ще се окаже потенциална възможност за разгръщане на капацитета ви. Умението ви да представяте замислите си достъпно и разбираемо ще привлече към вас надеждни сътрудници.